Navigácia

Piatok 21. 9. 2018

Počet návštev: 510515

Novinky

 • 20. 9. 2018
 • 21. 9. 2018

  Biela pastelka je verejná zbierka, ktorej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Aj v našej škole bude možné v piatok 21. septembra 2018 na túto zbierku prispieť do prenosnej pokladničky. Milí rodičia, aj týmto spôsobom sa Vaše deti môžu naučiť, ako sa aktívne zapájať do pomoci iným. Za akúkoľvek finančnú podporu od Vás ďakujeme.

 • Pozvánka na plenárne rodičovské združenie.
  4. 10. 2018

  Riaditeľstvo Základnej školy oznamuje rodičom, že plenárne rodičovské združenie sa uskutoční vo štvrtok 4.10.2018 o 1700 hod. v školskej jedálni. Po jeho skončení budú prebiehať individuálne konzultácie s triednymi učiteľmi. Tešíme sa na Vašu účasť.

 • 3. 9. 2018

  V pondelok 3. septembra 2019 sa po dvojmesačných prázdninách opäť otvorila brána školy pre našich žiakov. Po zaznení štátnej hymny patrili úvodné slová v slávnostnom príhovore p. riaditeľke PaedDr. Zlatici Komornej, ktorá srdečne privítala všetkých žiakov a ich rodičov. Osobitnú pozornosť venovala 16 novým prváčikom, ktorí budú odteraz objavovať tajomstvá prvých písmen a číslic. Potom si slovo zobral starosta obce Ing. Martin Královič. Vo svojom príhovore poprial všetkým pedagógom, žiakom i rodičom, aby tento školský rok bol úspešný, plný radosti a pohody. Potom nasledovalo pasovanie prvákov za ozajstných žiakov triedy Sovičiek a zápis rodičov do kroniky obce.

 • Posledný deň školského roka 2017/2018
  29. 6. 2018

  Školský rok 2017/2018 ubehol neuveriteľným tempom. Všetko učivo je prebrané a písomky napísané. Popri tom sme stihli pripraviť pre našich žiakov veľké množstvo zaujímavých aktivít, exkurzií či súťaží. Dnes prišiel ten deň, kedy si žiaci od svojich triednych učiteľov prebrali hodnotenie svojej celoročnej usilovnej práce - vysvedčenia. Rozlúčili sme sa aj s našimi deviatakmi, ktorí nám ako super kolektív prirástli k srdcu. Najlepší žiaci si z rúk pani riaditeľky prevzali pochvalný list a peknú knižku. Najväčšou odmenou však bolo prijatie a odmena od starostu obce Ing. M. Královiča. Školské triedy a chodby budú od teraz celé dva mesiace prázdne a tiché. No a na záver... všetkým žiakom, učiteľom aj rodičom želáme krásne prázdniny, veľa oddychu, pohody a spoločných chvíľ v rodinnom kruhu.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Čáry
  Školská 285, 908 43 Čáry
 • 034/6592427

Fotogaléria