Navigácia

Nedeľa 19. 8. 2018

Počet návštev: 500750

Novinky

 • Posledný deň školského roka 2017/2018
  29. 6. 2018

  Školský rok 2017/2018 ubehol neuveriteľným tempom. Všetko učivo je prebrané a písomky napísané. Popri tom sme stihli pripraviť pre našich žiakov veľké množstvo zaujímavých aktivít, exkurzií či súťaží. Dnes prišiel ten deň, kedy si žiaci od svojich triednych učiteľov prebrali hodnotenie svojej celoročnej usilovnej práce - vysvedčenia. Rozlúčili sme sa aj s našimi deviatakmi, ktorí nám ako super kolektív prirástli k srdcu. Najlepší žiaci si z rúk pani riaditeľky prevzali pochvalný list a peknú knižku. Najväčšou odmenou však bolo prijatie a odmena od starostu obce Ing. M. Královiča. Školské triedy a chodby budú od teraz celé dva mesiace prázdne a tiché. No a na záver... všetkým žiakom, učiteľom aj rodičom želáme krásne prázdniny, veľa oddychu, pohody a spoločných chvíľ v rodinnom kruhu.

 • 27. 6. 2018

  Dnešným dňom žiaci I. stupňa ukončili plavecký výcvik, ktorý prebiehal pod vedením skúsených plavčíkov z mestskej plavárne v Senici. Na niektorých čakala v úvode najväčšia prekážka, ktorou bol strach z vody, iní sa báli splývania a skokov do vody. Väčšine žiakov sa však podarilo týchto zbytočných strašiakov zahnať. A tak malí plavci mohli trénovať a zdokonaľovať základné plavecké štýly. Na záver dostali plavci svoje „mokré“ vysvedčenia a sladké medaile. Deti zvládli zásady bezpečného plávania, ktoré určite zúročia počas prichádzajúcich letných prázdnin na kúpaliskách, pri jazerách, či u mora. Prajeme všetkým krásne slnečné počasie, aby mohli s chuťou precvičovať svoje nadobudnuté zručnosti.

 • 27. 6. 2018

  Družstvo našich chlapcov dnes získalo cenné 2. miesto a krásny pohár vo futbalovom turnaji O pohár primátora mesta Šaštín-Stráže. Blahoželáme.

 • 26. 6. 2018

  Rozprávka o cestárovi a jeho troch grošoch, z ktorých jeden vracia, jeden požičiava a len z jediného žije bola námetom pre krátke a poučné predstavenie, ktoré prišli pre našich žiakov zahrať mladí umelci z divadla Portál. Svojim netradičným podaním tejto rozprávky zaujali každého a v závere zaznel veľký potlesk.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Čáry
  Školská 285, 908 43 Čáry
 • 034/6592427

Fotogaléria