Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PaedDr. Zlatica Komorná Riaditeľka
zkomorna@zoznam.sk
 
 
Mgr. Jana Polakovičová Zástupkyňa
Vedie krúžok: Potulky po regióne
palakovicovajana@zoznam.sk
 
 
Marta Beneková Vychovávateľka
Vedie krúžok: Dramatický
Vedie krúžok: Školský klub detí
 
 
Mgr. Zuzana Cintulová Triedna učiteľka: 9
Vedie krúžok: Jazyčník
zuzkac@centrum.sk
 
 
Mgr. Eugen Daniš Učiteľ
eugen.danis@gmail.com
 
 
Mgr. Branislav Koczúr Triedny učiteľ: 8
Vedie krúžok: Loptové hry
Vedie krúžok: Tenis
p6kocka@azet.sk
 
 
Mgr. Mária Maďarová Triedna učiteľka: 5
Vedie krúžok: Matematika v kocke
Vedie krúžok: Počítačový
mamad@centrum.sk
 
 
Mgr. Dana Ondrušková Triedna učiteľka: 6
Vedie krúžok: Šikovné ruky
ondruskovadana@gmail.com
 
 
Mgr. Alena Poláková Triedna učiteľka: 4
Vedie krúžok: EKO
alenapol@centrum.sk
 
 
Mgr. Alexandra Tomeková Triedna učiteľka: 3
alexalachesis@stonline.sk
 
 
Mgr. Stanislav Valachovič Triedny učiteľ: 7
Vedie krúžok: Rybársky
valachovic@atlas.sk
 
 
Mgr. Aurélia Velická Triedna učiteľka: 1
Vedie krúžok: Spoznávame svet
mgr.lia@gmail.com

© aScAgenda 2018.0.1083 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.02.2018

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Čáry
    Školská 285, 908 43 Čáry
  • 034/6592427

Fotogaléria