• Prázdniny

 • Posledný deň školského roka 2017/2018

  Posledný deň školského roka 2017/2018
  29. 6. 2018

  Školský rok 2017/2018 ubehol neuveriteľným tempom. Všetko učivo je prebrané a písomky napísané.  Popri tom sme stihli pripraviť pre našich žiakov veľké množstvo zaujímavých aktivít, exkurzií či súťaží. Dnes prišiel ten deň, kedy si žiaci od svojich triednych učiteľov prebrali hodnotenie svojej celoročnej usilovnej práce - vysvedčenia. Rozlúčili sme sa aj s  našimi deviatakmi, ktorí nám ako super kolektív prirástli k srdcu. Najlepší žiaci si z rúk pani riaditeľky prevzali pochvalný list a peknú knižku. Najväčšou odmenou však bolo prijatie a odmena od starostu obce Ing. M. Královiča. Školské triedy a chodby budú od teraz celé dva mesiace prázdne a tiché. No a na záver... všetkým žiakom, učiteľom aj rodičom želáme krásne prázdniny, veľa oddychu, pohody a spoločných chvíľ v rodinnom kruhu.

 • Plavecký výcvik žiakov I. stupňa

  27. 6. 2018

  Dnešným dňom žiaci I. stupňa ukončili plavecký výcvik, ktorý prebiehal pod vedením skúsených plavčíkov z mestskej plavárne v Senici. Na niektorých čakala v úvode najväčšia prekážka, ktorou bol strach z vody, iní sa báli splývania a skokov do vody. Väčšine žiakov sa však podarilo týchto zbytočných strašiakov zahnať. A tak malí plavci mohli trénovať a zdokonaľovať základné plavecké štýly. Na záver dostali plavci svoje „mokré“ vysvedčenia a sladké medaile. Deti zvládli zásady bezpečného plávania, ktoré určite zúročia počas prichádzajúcich letných prázdnin na kúpaliskách, pri jazerách, či u mora.   Prajeme všetkým krásne slnečné počasie, aby mohli s chuťou precvičovať svoje nadobudnuté zručnosti.

 • Futbalový turnaj O pohár primátora mesta Šaštín-Stráže

  27. 6. 2018

  Družstvo našich chlapcov dnes získalo cenné 2. miesto a krásny pohár vo futbalovom turnaji O pohár primátora mesta Šaštín-Stráže. Blahoželáme.

 • Divadielko "O troch grošoch"

  26. 6. 2018

  Rozprávka o cestárovi a jeho troch grošoch, z ktorých jeden vracia, jeden požičiava a len z jediného žije bola námetom pre krátke a poučné predstavenie, ktoré prišli pre našich žiakov zahrať mladí umelci z divadla Portál. Svojim netradičným podaním tejto rozprávky zaujali každého a v závere zaznel veľký potlesk.

 • Školská športová olympiáda

  26. 6. 2018

  V závere každého školského roka si vždy nájdeme čas pre školskú športovú olympiádu. Za zvukov olympijskej hymny priniesli žiaci-športovci olympijský oheň a školskú vlajku. Pani riaditeľka vo svojom otváracom príhovore pripomenula históriu a význam olympijských hier a zaželala všetkým športovcom veľa úspechov a dobrých výkonov. Zazneli aj sľuby FAIR-PLAY za rozhodcov a mladých olympionikov. Súťažné disciplíny boli aj výkonnostné, ale aj zábavné. Skok do diaľky z miesta, skákanie na švihadle, člnkový beh, kopanie penált na futbalovú bránku, hod kruhmi na cieľ aj hod loptičkou do otvoru v terči. Žiaci súťažili s vypätím všetkých síl. Každý chcel dosiahnuť čo najlepší výkon a získať pre svoju triedu čo najviac bodov. Víťazmi v jednotlivých vekových kategóriách sa stali druháci, štvrtáci a ôsmaci. Ocenenie však patrí všetkým našim žiakom, pretože pohybom urobili aspoň malý krôčik k upevneniu svojej kondície a posilneniu svojho zdravia. 

 • Potulky po jure

  21. 6. 2018

  Deti z turistického krúžku sa v utorok 19.6.2018 vybrali na potulky s dinosaurami do Jurského sveta. Stretli sa s stygimolochom, T- rexom, velociraptormi aj jedným indoraptorom, z ktorého sa vykľul krvilačný netvor. Smútili nad osudom brachiosaura, ktorý zostal na ostrove zničenom výbuchom sopky. Našťastie,nebolo treba chodiť veľmi ďaleko, stačilo zájsť do kina v Skalici na najnovší film Jurský svet - zánik ríše. Na deti urobili dojem zaujímavé efekty a boj o prežitie dinosaurov.

 • Potulky po Železnej studienke

  16. 6. 2018

  Potulky turistického krúžku pokračovali v sobotu 16.6. Naše kroky smerovali na Železnú  studienku. Prvá zastávka nevyhnutne musela byť na preliezkach, šmýkačkách a ďalších atrakciách, ktoré boli rozmiestnené na Partizánskej lúke. Zároveň tu prebiehal Fitfest, čo znamenalo množstvo stánkov zameraných na zdravý životný štýl a ešte väčšie množstvo ľudi. Ďalšia zastávka bola kŕmiaca. Nekŕmili sa však deti, ale kačičky. Polovica rožkov a chleba zo zásob skončila v jazere. Cesta viedla popri krásnej zrekonštruovanej budove starého mlyna. Nasledovala posilňovacia zastávka pre deti, lebo už vyhladlo aj im. Prechádzku sme ukončili kvôli zhoršenému počasiu pri najbližšom jazere, pričom sme nemohli zabudnúť ani na tunajšie kačky. Poslednou zastávkou boli trampolíny, na ktorých si deti s chuťou zaskákali. Veľmi sa nám páčilo a určite sa sem vyberieme ešte raz.

 • Výlet žiakov II. stupňa

  5. 6. 2018

  Tento rok sme sa na školský výlet vybrali do Liptovskej Osady, malebnej dedinky blízko Donovál. Skoro štvorhodinová cesta vlakom ubehla rýchlo. V Ružomberku čakal autobus, ktorý nás vyviezol pod Vlkolínec.Pred nami sa otvorila nádherná dolina s chodníkom smerujúcim  k svetoznámej dedinke. Prehliadka deti veľmi zaujala, či už to boli milé domáce zvieratká alebo zachovaná pôvodná výstavba. Po príchode do penziónu ich čakalo kúpanie v plaveckom i relaxačnom bazéne. Na druhý deň sme si vychutnali cestu autobusom, lebo sme videli to najkrajšie, čo okolie Donovál ponúka. Bol pred nami výstup k Harmaneckej jaskyni. Strmšie stúpanie a prevýšenie 260 m na 1,5 km dalo zabrať všetkým. Niektorí zvládli výstup za polhodinu, niektorým trval trošku dlhšie, ale naozaj iba trošku. V jaskyni bolo prekrásne, úžasná vápencová výzdoba, mohutné kvaple i jeden malý netopier ohúrili každého. Po dobrom obede bolo treba ešte minúť posledné peniaze za suveníry a chutné syrové výrobky. Deti si v penzióne zahrali šípky, pričom sa ukázalo, že máme medzi sebou skryté šípkové talenty. V noci deviataci pripravili skvelú strašidelnú nočnú hru. Ráno sa vstávalo ťažšie, ale bolo sa treba zbaliť a v poriadku prísť domov. Chcem vyzdvihnúť správanie našich žiakov počas celého výletu a dúfam, že boli aj oni spokojní.

 • Športová súťaž tried - vybíjaná

  8. 6. 2018

  Vybíjaná - táto hra pre mladšie deti dokázala nadchnúť aj našich starších žiakov. S veľkým zápalom a nasadením sa každá trieda snažila, aby vyhrali práve oni. Celkovo sa odohralo 10 zápasov, systémom každý s každým. Do veľkého finále sa napokon dostali šiestaci a deviataci. A bolo to finále ako sa patrí! Šiestaci hrali "o dušu" a deviatakom nič nedarovali. Až do samého konca bola hra vyrovnaná, rozhodlo sa až pri nástupe kapitánov. Šťastie prialo deviatakom a Putovný pohár riaditeľky školy patrí zaslúžene im.

 • Medzinárodný deň detí

  Medzinárodný deň detí
  1. 6. 2018

  Učiť sa, keď je Medzinárodný deň detí? Kto to kedy videl !  A preto sme pre našich žiakov pripravili  program vhodný k oslave tohto ich dňa. Žiaci II. stupňa navštívili filmové predstavenie kina MAX v Skalici. Druháci so štvrtákmi sa boli pozrieť v susednom meste Šaštín - Stráže, v jej rekreačnom stredisku Gazárka. Prváci s tretiakmi zostali "doma" - na školskom dvore mali plno veselých hier a súťaží. Všetky tieto aktivity sa mohli uskutočniť iba vďaka finančnej podpore pána starostu Ing. M. Královiča a Rodičovského združenia pri ZŠ Čáry. Ďakujeme. 

   

 • Výlet žiakov I. stupňa

  30. 5. 2018

  Program výletu žiakov I. stupňa bol veľmi pestrý - ako sa hovorí: "z každého rožka troška" Troška turistiky, troška umeleckých zručností aj troška histórie. Hneď zrána žiaci zvládli výstup z obce Cerová ku zrúcanine hradu Korlátka a k rozhľadni. Mali možnosť vidieť aj obrovské vrtule veterných elektrání. Nasledovala priehliadka keramickej dielne v Modre. Tu sa zoznámili s tvorbou ručne robenej keramiky, s tradičnými vzormi typickými pre modranský región. Poslednou zastávkou bol krásny hrad Červený kameň. Pri prehliadke historicky zariadených miestností sa dozvedeli, ako sa voľakedy na hrade žilo. Sľubované hradné strašidlo sa neobjavilo. Nemalo prečo. Veď naši žiaci boli počas celého výletu veselí, pozorní a vzorne sa správali. Domov sa všetci vrátili sice unavení, ale plní nových zážitkov.

 • Shakespeare v nás

  Shakespeare v nás
  29. 5. 2018

  Shakespeare v nás je súťaž v anglickom jazyku v okrese Senica. Je určená pre žiakov základných škôl a koná sa tradične v meste Šaštín-Stráže. Súťaží sa v štyroch disciplínach: slovný prejav, hudobný prejav, kolektívne vystúpenie a vlastná tvorba. V tomto roku sa prvýkrát zapojila aj naša škola a hneď veľmi úspešne. Siedmačka Kamilka Péčiová recitáciou básne zaujala porotu najviac a  získala    1. miesto v kategórii slovný prejav. Blahoželáme.

 • Majstrovstvá okresu v atletike

  Majstrovstvá okresu v atletike
  28. 5. 2018

  Dňa 28.5.2018 sa družstvo žiakov II. stupňa zúčastnilo majstrovstiev okresu Senica v atletike. Najlepšie sa darilo Dominikovi Mihálovi, ktorý v behu na 300m obsadil skvelé 2. miesto. Blahoželáme.  

 • Noc v škole

  18. 5. 2018

  Konečne sa dočkali všetci tí, ktorí majú našu školu tak radi, že sa rozhodli v nej aj nocovať. V piatok podvečer sa zo školských tried stali na jednu noc provizórne spálne plné nafukovačiek, spacákov, vankúšov a paplónov. Skôr než sa zaľahlo, tak všetkých čakal pestrý a veselý program, ktorý tradične pripravili deviataci. Najskôr to bola súťaž tried, ktorá preverila vedomosti, šikovnosť aj športové nadanie. Potom nasledovala diskotéka s farebnou hudbou plná rýchleho tanca a hier. Kto by nepoznal metlový a stoličkový tanec!? Nechýbala ani prechádzka odvahy večernou dedinou. Pred spaním si všetci mohli pozrieť peknú rozprávku. V sobotu ráno boli pripravené spoločné raňajky, potom balenie a upratovanie tried a hybaj domov... Trochu dospať náročnú noc plnú zážitkov..   

 • Záhorácka olympiáda v Gbeloch

  17. 5. 2018

  Družstvo žiakov 9. ročníka sa dnes zúčastnilo súťaže v atletike Záhorácka olympiáda, ktorá sa tradične koná v Gbeloch. Dominik Mihál získal 2. miesto v behu na 300 metrov a tiež 2. miesto v skoku do diaľky. Blahoželáme.

 • Slávik Slovenska

  10. 5. 2018

  Dnes sa v Senici uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Našu školu reprezentovali Zara Kotrčová a Nela Šefčovičová. Vo veľmi silnej konkurencii, sa Zara umiestnila na skvelom 4. mieste. Dievčatá pripravovala p. učiteľka Velická. Srdečne blahoželáme.

 • Na bicykli bezpečne...

  4. 5. 2018

  Blahoželáme ku krásnemu 2. miestu v súťaži s tematikou prevencie detskej dopravnej nehodovosti. Súťažné družstvo v zložení Sára, Timea, Denis a Peter pripravoval p. učiteĺ Koczúr

 • Potulky po regióne

  28. 4. 2018

  My, členovia turistického krúžku sme sa konečne zobudili zo zimného spánku a aby sme poriadne rozhýbali svaly, vybrali sme sa na potulky na zrúcaninu Korlátka. Počasie bolo ideálne na túru. Vystúpili sme na stanici v Cerovej. Pred nami sa vinula cesta na hrad. Viedla cez rozvoňané zakvitnuté lúky, zeleno-žlté  polia a ohrady s koňmi a ovečkami. Po piatich kilometroch sme boli na mieste. Z Korlátky sa nám naskytli úžasné výhľady na všetky svetové strany. Dievčatá si uplietli vence z púpav a zmenili sa na lúčne víly. Naučili sa pískať na trávu a cestu späť si spríjemňovali hvízdaním. Celkovo sme prešli asi 15 km a veruže sme ich po príchode domov riadne cítili.

 • Týždeň pre Zem

  23. 4. 2018

  Jar je v plnom prúde a príroda ožíva. Kvitnú fialky, tulipány, púpavy, rozkvitajú čerešne, jablone, hrušky a lastovičky tiež už prileteli. A to je práve ten čas, kedy máme myslieť na našu prírodu najviac. V nedeľu, 22. apríla, sme si opäť pripomenuli Deň Zeme. Prečo je to také dôležité? Ak chceme na našej planéte udržať život, musíme mať na to vhodné podmienky. Život na Zemi dnes ohrozujú výfukové plyny, exhaláty z komínov, vandali v lesoch, odpadky. Znečistenie vzduchu ničí ozónovú vrstvu, zapríčiňuje globálne otepľovanie a topenie ľadovcov. Znečistené rieky, moria a oceány spôsobujú, že z nich mizne všetko živé. Množstvu rastlinných a živočíšnych druhov hrozí zánik a musia byť prísne chránené zákonmi. Tomuto všetkému by sme mohli zabrániť už celkom jednoduchými každodennými činnosťami. Triedením odpadu a jeho následnou recykláciou, kompostovaním bio-odpadu, šetrením elektrickej energie a vodou, ochranou prírody a lesov, vysádzaním zelene, dôležitá je aj ochrana ovzdušia. Pokúsme sa teda aj my stať ochrancami toho prekrásneho, čo nás obklopuje. Snažme sa zachovať našu Zem čo najdlhšie čistú a krásnu, aby aj naďalej mohla právom niesť názov Modrá planéta. Aj žiaci našej školy sa s prírodou zoznamujú od malička. Pracujú v projektoch Zdravá škola, Lesoochranárska škola, aktívne pracujú v EKO krúžku. Prostredníctvom nich sa celý rok učia prírodu spoznávať a chrániť. Aj celý tento týždeň bude preto pre celú našu školu Týždňom pre Zem. Počas neho sa budú každý deň uskutočňovať zaujímavé aktivity, ktorými si pripomenieme, aká je ochrana Zeme dôležitá. V pondelok sa uskutočnil Beh pre Zem, ale tak trošičku aj pre naše zdravie. Zaujímavá a poučná bola aj relácia v obecnom rozhlase, ktorú pripravili členovia EKO krúžku.  V nasledujúcich dňoch ešte pripravujeme výstavu EKO-plagát, súťaž ODPAĎÁČIK - tvorenie z odpadových materiálov, deň bez mobilných zariadení. Vyvrcholením bude piatková aktivita - čistenie lesa a okolia našej obce, na ktorú by sme chceli pozvať širokú verejnosť - všetkých, ktorým nie je jedno, v akom prostredí budeme žiť.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Čáry
  Školská 285, 908 43 Čáry
 • 034/6592427

Fotogaléria