• Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno
  29. 10. 2018

  Riaditeľstvo Základnej školy Čáry oznamuje žiakom a rodičom, že v pondelok 29. októbra 2018 bude riaditeľské voľno. V prevádzke nebude ani školský klub. Vyučovanie a činnosť školského klubu sa opäť začne po jesenných prázdninách v pondelok 5. novembra 2018 podľa platného rozvrhu.

 • Beh pre zdravie

  19. 10. 2018

  Pre ľudské telo je okrem zdravej výživy a správneho pitného režimu dôležitý aj pohyb. Včerajší deň sme venovali  jedlu a pitiu, tak dnes sme sa zamerali na športovú aktivitu. Dali sme si malý beh pre zdravie. Tempo si zvolil každý svoje vlastné. Dôležité bolo, že do cieľa pribehli alebo aj dokráčali všetci. Najlepšia hláška dňa na záver: " Dnes ma ten beh zničil, včerajšie jedenie bolo lepšie! " 

 • Deň zdravej výživy

  18. 10. 2018

  Na dnešný deň sa tešili asi všetci žiaci našej školy. Bol venovaný zdravej výžive, ktorá je jednou z hlavných tém projektu "Hovorme o jedle". Už od pondelka sa jednotlivé triedy venovali rôznym oblastiam ako napr. ovocie a zelenina, obilniny a chlieb, mlieko a mliečne výrobky, správny pitný režim, koreniny a bylinky. Zaujímavú aktivitu urobili deviataci. Sledovali plytvanie potravinami - po vyučovaní skontrolovali v triedach odpadkové koše,  prešli sa po školskom dvore. A zostali sme prekvapení, kôpka vyhodených potravín bola dosť veľká. Dnes sa už od rána všetko potrebné chystalo, miešalo, krájalo, mixovalo, šúľalo, varilo, pieklo, smažilo, natieralo, dizajnovalo a nakoniec to najlepšie - jedlo. Dôležité bolo pripraviť jedlo podľa zásad správnej výživy. A tak vznikli chutné nátierky - hokaidová, avokádová, pórková či tvarohová. Upiekli sa chutné cookies, štrúdľa, jablkové lievance či mafinky. Prváci uvarili tradičné zemiakové šúľance na sladko aj na slano. Nechýbali pestré ovocné a zeleninové šaláty. Štvrtáci ponúkali obľúbené nápoje - mätové mochito, bazovú limonádu, banánové mlieko aj ovocný čaj. Veď správne stravovanie je predovšetkým o konzumácii rôznorodých druhov potravín v správnom množstve a vhodnom čase. Len pestrá a zdravá strava dopĺňa nášmu organizmu potrebné živiny a energiu. Našimi aktivitami mali žiaci možnosť sa naučiť, že stravovať sa dá chutne a zároveň zdravo. 

 • Šarkaniáda

  12. 10. 2018

  Už je dlhoročnou jesennou tradíciou, že si naši prvostupniari vybehnú prevetrať svojich šarkanov na lúku za dedinu. A lieta im to zasa parádne! 

 • Exkurzia žiakov I. stupňa Skalica - Holíč

  11. 10. 2018

  Na štvrtkové ráno 11. októbra 2018 netrpezlivo čakali žiaci od prvej až po štvrtú triedu. Spolu so svojimi pani učiteľkami sa vybrali na exkurziu do Skalice s malou zastávkou aj v Holíči. Tu si pozreli veterný mlyn, ktorý je jediným historickým veterným mlynom na Slovensku, ktorý sa podarilo zachovať do dnešných čias. Potom sa presunuli do hlavného cieľa exkurzie - do Skalice. Prvou zastávkou bol Mlyn bratov Pilárikových, ktorého expozícia slúži ako technická pamiatka  so zachovaným pôvodným strojovým zariadením. Odtiaľ mali krásny výhľad na známu dominantu mesta - Rotundu sv. Juraja z 11. stor., ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Ďalej sa zastavili v Jezuitskom kostole s podzemnými kryptami. Na záver zavítali do Františkánskej záhrady, kde sa nachádza prevádzka s výrobou pravého Skalického trdelníka. Veríme, že žiakom sa exkurzia páčila a odniesli si z nej veľa zaujímavých poznatkov a zážitkov.

 • Fyzikálno - chemické pokusy

  10. 10. 2018

  Dnes sme zažili deň plný zábavy, ale najmä vedy a pokusov. Zavítali k nám pracovníci občianskeho združenia Spoznávaj vedu, aby nám ukázali krásy a zaujímavosti predmetov fyzika a chémia. Žiaci videli množstvo zaujímavých pokusov, ktoré boli sprevádzané odborným výkladom s vysvetlením ich princípu. Aktívni dobrovoľníci mohli pri pokusoch aj priamo asistovať. Žiaci sa mohli dozvedieť ako funguje suchý ľad, zistili, že aj plyny dokážu tiecť, ako vyrobiť oheň, ktorý nepáli, vyrobili si mini raketový pohon aj "sloniu pastu na zuby" pomocou jodidu draselného a peroxidu vodíka. Pozreli si pokusy s nafukovacími balónikmi, skúsili upratovať iba s hadicou od  vysávača, naučili sa prepichnúť zemiak plastovou slamkou a nakoniec si vyrobili zo slamky píšťalku. Veríme, že odteraz fyzika a chémia nebudú pre našich žiakov nudné predmety, ale naopak, že sú plné zaujímavostí, ktoré sa používajú v bežnom živote a pritom si to ani neuvedomujeme.

 • Jesenné účelové cvičenie

  5. 10. 2018

  Jesenné slnečné, i keď trocha veterné, počasie nás vylákalo von do prírody. Nebola to iba taká obyčajná prechádzka, ale žiaci II. stupňa absolvovali predpísané účelové cvičenie. Vybrali sme sa do "čárskeho hája" - tak všetci volajú neďaleký les. Žiaci si precvičili pohyb a orientáciu v teréne, určovali svetové strany bez kompasu, rozoznávali druhy stromov a rastlín. Pokúsili sa nájsť aj hríby, ale ich košíky zostali takmer prázdne.   Cieľom nášho účelového cvičenia bolo podporiť zdravie a odolnosť organizmu, vytvoriť u žiakov pozitívny vzťah k prírode a pohybovým aktivitám, oboznámiť žiakov s prírodnými lokalitami blízko obce, naučiť sa v nich orientovať a získať istotu pri pohybe v teréne, ale aj viesť žiakov k ochrane životného prostredia.

 • Školské dni športu - október

  3. 10. 2018

  Prvýkrát v novom školskom roku sa uskutočnil školský deň športu. Ani nečakaný dážď neprekazil pravú športovú náladu. Žiaci súťažili v preskoku cez švihadlo, kopaní penált, hode medicinbalom a vybíjanej. Za každú disciplínu boli triedam pridelené body a ich celkový súčet určil víťaza. Stali sa ním žiaci 7. triedy. Putovný pohár im slávnostne odovzdala pani riaditeľka. Veľkú pochvalu si zaslúžia naši piataci. Prejavila sa ich šikovnosť, rýchlosť a obratnosť - vo vybíjanej porazili deviatakov, ôsmakov aj šiestakov. So siedmakmi vo finále prehrali iba o jedného.  Pán učiteľ Koczúr, aké prekvapenie pre nás prichystáte nabudúce? Aj takýmito malými športovými aktivitami pomáhame pri vytváraní kladného vzťahu detí k pohybu.

 • Lingvafest 2018

  29. 9. 2018

  V sobotu 29. 9. 2018 sme sa vybrali s pani učiteľkou Cintulovou z krúžku Talentárium do Bratislavy, kde sme navštívili Lingvafest. Toto podujatie sa uskutočnilo na pôde Ekonomickej univerzity a jeho úlohou bolo motivovať ľudí k učeniu sa cudzích jazykov. Skúsili sme simultánny preklad z cudzieho jazyka, interaktívnu hru so slovíčkami i rýchlokurz japončiny. A na záver nemohla chýbať návšteva Auparku.

 • Šiestaci objavovali neznáme zákutia našej obce

  26. 9. 2018

  Jedna oblasť učebných osnov občianskej náuky v 6. ročníku je venovaná téme Moja obec. A tak sa šiestaci spolu s pani učiteľkou Tomekovou vydali objavovať neznáme zákutia našej obce. Prišli aj na miesto bývalého židovského cintorína, o ktorom nikto zo žiakov nevedel. Predrali sa úzkou zarastenou uličkou, ale na mieste cintorína zostali prekvapení - bol vykosený a upravený. Zásluhu na tom má pán sused, ktorý sa so žiakmi prišiel aj porozprávať. Na cintoríne zostali už iba posledné dva pomníky. Text na nich je písaný hebrejsky. Žiaci sa pokúšali rozoznať aspoň roky, ale čas a nepriaznivé počasie písmo už dosť poznačilo. Aj naša malá obec má svoje malé tajomstvá, ktoré však už pre šiestakov tajomstvom už nie je...   

 • 26. september - Európsky deň jazykov

  26. 9. 2018

  26. september je Európsky deň jazykov. Preto si žiačky ôsmej triedy pripravili krátku scénku o Červenej čiapočke s komentárom v anglickom jazyku. Červená čiapočka, mamička, vlk, poľovník i stará mama v kostýmoch urobili radosť najmä tým najmladším žiakom. Po skončení scénky si každý mohol vymaľovať tematickú maľovanku. ĎAKUJEME p. učiteľke Cintulovej, žiačkam Karolínke, Bibke, Kamilke, Vaneske a Kristínke za vytvorenie príjemnej atmosféry, ktorá upriamila pozornosť našich žiakov na dôležitosť výučby cudzích azykov.

 • Dziňparáda 2018

  21. 9. 2018

  Povedzte, však sú fantastické!!!  ....všetky malé umelecké výtvory z dziní, ovocia, zeleniny a iných jesenných prírodných materiálov, ktoré vytvorili naši žiaci samostatne, tí mladší s pomocou svojich rodičov, či súrodencov. V súťaži najviac hlasov získal Olaf prváčky Bianky, sova tretiačky Zary a sob štvrtáka Šimona. Veľká pochvala však patrí aj  všetkým ostatným, ktorí sa do súťaže zapojili. Ak chcete vidieť naše diela naživo, prídite 22. a 23. septembra 2018 do kultúrneho domu na Výstavu  ovocia a zeleniny, ktorú organizuje miestna Jednota dôchodcov. 

 • Zbierka Biela pastelka

  21. 9. 2018

  Biela pastelka je verejná zbierka, ktorej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. V piatok 21. septembra 2018 mohli žiaci na túto zbierku prispieť aj v našej škole do prenosnej pokladničky. Spolu sa vyzbieralo 70€ . Všetkým, ktorí prispeli, ďakujeme.  

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

  3. 9. 2018

  V pondelok 3. septembra 2019 sa po dvojmesačných prázdninách opäť otvorila brána školy pre našich žiakov.  Po zaznení štátnej hymny patrili úvodné slová v slávnostnom príhovore p. riaditeľke PaedDr. Zlatici Komornej, ktorá srdečne privítala všetkých žiakov a ich rodičov. Osobitnú pozornosť venovala 16 novým prváčikom, ktorí budú odteraz objavovať tajomstvá prvých písmen a číslic. Potom si slovo zobral starosta obce Ing. Martin Královič. Vo svojom príhovore poprial všetkým pedagógom, žiakom i rodičom, aby tento školský rok bol úspešný, plný radosti a pohody. Potom nasledovalo pasovanie prvákov za ozajstných žiakov triedy Sovičiek a zápis rodičov do kroniky obce.

 • Posledný deň školského roka 2017/2018

  Posledný deň školského roka 2017/2018
  29. 6. 2018

  Školský rok 2017/2018 ubehol neuveriteľným tempom. Všetko učivo je prebrané a písomky napísané.  Popri tom sme stihli pripraviť pre našich žiakov veľké množstvo zaujímavých aktivít, exkurzií či súťaží. Dnes prišiel ten deň, kedy si žiaci od svojich triednych učiteľov prebrali hodnotenie svojej celoročnej usilovnej práce - vysvedčenia. Rozlúčili sme sa aj s  našimi deviatakmi, ktorí nám ako super kolektív prirástli k srdcu. Najlepší žiaci si z rúk pani riaditeľky prevzali pochvalný list a peknú knižku. Najväčšou odmenou však bolo prijatie a odmena od starostu obce Ing. M. Královiča. Školské triedy a chodby budú od teraz celé dva mesiace prázdne a tiché. No a na záver... všetkým žiakom, učiteľom aj rodičom želáme krásne prázdniny, veľa oddychu, pohody a spoločných chvíľ v rodinnom kruhu.

 • Plavecký výcvik žiakov I. stupňa

  27. 6. 2018

  Dnešným dňom žiaci I. stupňa ukončili plavecký výcvik, ktorý prebiehal pod vedením skúsených plavčíkov z mestskej plavárne v Senici. Na niektorých čakala v úvode najväčšia prekážka, ktorou bol strach z vody, iní sa báli splývania a skokov do vody. Väčšine žiakov sa však podarilo týchto zbytočných strašiakov zahnať. A tak malí plavci mohli trénovať a zdokonaľovať základné plavecké štýly. Na záver dostali plavci svoje „mokré“ vysvedčenia a sladké medaile. Deti zvládli zásady bezpečného plávania, ktoré určite zúročia počas prichádzajúcich letných prázdnin na kúpaliskách, pri jazerách, či u mora.   Prajeme všetkým krásne slnečné počasie, aby mohli s chuťou precvičovať svoje nadobudnuté zručnosti.

 • Futbalový turnaj O pohár primátora mesta Šaštín-Stráže

  27. 6. 2018

  Družstvo našich chlapcov dnes získalo cenné 2. miesto a krásny pohár vo futbalovom turnaji O pohár primátora mesta Šaštín-Stráže. Blahoželáme.

 • Divadielko "O troch grošoch"

  26. 6. 2018

  Rozprávka o cestárovi a jeho troch grošoch, z ktorých jeden vracia, jeden požičiava a len z jediného žije bola námetom pre krátke a poučné predstavenie, ktoré prišli pre našich žiakov zahrať mladí umelci z divadla Portál. Svojim netradičným podaním tejto rozprávky zaujali každého a v závere zaznel veľký potlesk.

 • Školská športová olympiáda

  26. 6. 2018

  V závere každého školského roka si vždy nájdeme čas pre školskú športovú olympiádu. Za zvukov olympijskej hymny priniesli žiaci-športovci olympijský oheň a školskú vlajku. Pani riaditeľka vo svojom otváracom príhovore pripomenula históriu a význam olympijských hier a zaželala všetkým športovcom veľa úspechov a dobrých výkonov. Zazneli aj sľuby FAIR-PLAY za rozhodcov a mladých olympionikov. Súťažné disciplíny boli aj výkonnostné, ale aj zábavné. Skok do diaľky z miesta, skákanie na švihadle, člnkový beh, kopanie penált na futbalovú bránku, hod kruhmi na cieľ aj hod loptičkou do otvoru v terči. Žiaci súťažili s vypätím všetkých síl. Každý chcel dosiahnuť čo najlepší výkon a získať pre svoju triedu čo najviac bodov. Víťazmi v jednotlivých vekových kategóriách sa stali druháci, štvrtáci a ôsmaci. Ocenenie však patrí všetkým našim žiakom, pretože pohybom urobili aspoň malý krôčik k upevneniu svojej kondície a posilneniu svojho zdravia. 

 • Potulky po jure

  21. 6. 2018

  Deti z turistického krúžku sa v utorok 19.6.2018 vybrali na potulky s dinosaurami do Jurského sveta. Stretli sa s stygimolochom, T- rexom, velociraptormi aj jedným indoraptorom, z ktorého sa vykľul krvilačný netvor. Smútili nad osudom brachiosaura, ktorý zostal na ostrove zničenom výbuchom sopky. Našťastie,nebolo treba chodiť veľmi ďaleko, stačilo zájsť do kina v Skalici na najnovší film Jurský svet - zánik ríše. Na deti urobili dojem zaujímavé efekty a boj o prežitie dinosaurov.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Čáry
  Školská 285, 908 43 Čáry
 • 034/6592427

Fotogaléria